แมคคานิคอลซีล Grundfos CR CRI CRN Type H

แมคคานิคอลซีล Grundfos CR CRI CRN Type H

แมคคานิคอลซีล กรุนด์ฟรอส แบบ cartridge seal สำหรับปั๊ม Grundfos type CR CRI CRN 10-15-20

แมคคานิคอลซีล Grundfos-Type H

Equivalent Seal to Grundfos
Operating Conditions: Temp: -20°C – 90°C
Pressure: up to 25Bar (362psi)
Pump Frame: CR, CRI, CRN, 10, 15, 20
Seal Material: SiC/SiC/Viton
Seal Type: Grundfos Cartridge

Grundfos Mechanical Seals for CR10/CR15/CR20 series pumps wih shaft size 16 mm
Series 12/16/22mm
ModelNumber PS10-16
Shaft Size 16mm
Introduction Apply for grundfos pump Apply for grundfos CR series pumps;
Balanced seal ;
Easy to replace without dismantling the pump part;
The cartridge seal used in the CR line combines the best features of standard seals, wrapped up in an ingeniouscartridge design that provides unparalleledadvantages. All of these ensure extra reliability.
The durable seal is made from hardwearing materials which prevent downtime and prolong the lifetime of the seal.All axial movement has been eliminated, preventing wear of the shaft and rubber parts – a typical problem area for traditional seals. The cartridge seal is a balanced type seal, a fact which makes it less

insensitive to pressure.

Application
Date
Operating Conditions:
Shaft Size: 12mm 16mm 22mm
Pressure:≤1MPa
Speed:≤10m/s
Temperature:-40°C~ 150°C
Materials Combined Materials:
Stationary Ring:Carbon/SIC/SSIC
Rotary Ring:SSIC/SIC/TC
Secondary Seal: NBR/VITON
Spring and Metal Part: SUS304/SUS316

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *