การวัดแมคคานิคอลซีล

การวัด แมคคานิคอลซีล

การวัดแมคคานิคอลซีล (Mechanical Seal) มีประโยชน์เพื่อใช้ในการตรวจสอบว่า แมคคานิคอลซีลที่เราใช้อยู่นั้น เป็นรุ่นใด ขนาดเท่าไหร่ ซึ่งมีวิธีวัดที่ไม่ยาก เพียงแต่ต้องใช้ ทักษะ ประสบการณ์ และความชำนาญ โดยจะขอนำ วิธีการวัด แมคคานิคอลซีล รุ่นที่พบเห็นเป็น ประจำๆ มาสาธิตเป็นตัวอย่าง ดังต่อไปนี้

การวัด แมคคานิคอลซีล รุ่นที่เป็น ยางเบลโล่ (Rubber Bellows) 

ตัวอย่าง ชุดที่ 1

1. นำตัวอย่าง แมคคานิคอลซีล พร้อม เวอร์เนีย (Vernier Caliper) มาเตรียมไว้

Mechanical Seal Measurement - PB16_3289_image002

2. ใช้ปลายด้านบนของ เวอร์เนีย ที่ใช้สำหรับวัดเส้นผ่านศูนย์กลางใน สอดเข้าไปใน เบลโล่ยาง ให้ลึกจนถึงด้านปลายของเบลโล่ยาง จากนั้นกาง เวอร์เนียออกตรงบริเวณที่กว้างที่สุดของ เบลโล่ยาง โดยการลองขยับเวอร์เนียจนได้ขนาดที่กว้างที่สุด และให้ได้ความรู้สึกพอตึงๆมือ

Mechanical Seal Measurement - PB16_3289_image004

3. อ่านค่าที่ได้จากการวัด ซึ่งตัวอย่างแรกนี้ได้ค่าเท่ากับ 15 mm. ซึ่งจะเป็นค่า d ในเสป็คชีท ในเบื้องต้น สันนิษฐานว่าเป็น แมคคานิคอลซีล รุ่น PB16

Mechanical Seal Measurement - PB16_3289_image006

4.จากนั้นใช้ปลายด้านล่างที่ใช้วัดเส้นผ่านศูนย์กลางนอกของเวอร์เนีย คีบเข้าไปที่ด้านนอกของ ซีทเซรามิก (Stationery Seat) ที่มียางหุ้มอยู่ ให้ความรู้สึกเวลาคีบพอตึงๆมือ

Mechanical Seal Measurement - PB16_3289_image008

5. อ่านค่าที่ได้คือ 28 mm. ค่าที่ได้คือค่า D7 ในเสป็คชีท ไปตรวจสอบกับ เสป็คชีท ของรุ่น PB16 ที่เราสันนิษฐานไว้แต่แรก ปรากฏว่าตรงกัน

Mechanical Seal Measurement - PB16_3289_image009

6. สรุปยืนยันได้ว่า ตัวอย่างที่นำมาวัดเป็น แมคคานิคอลซีลรุ่น PB16 ขนาด 15 mm. เพราะวัดค่า d ได้ 15 mm. และค่า D7 ได้ 28 mm. ตรงตามเสป็คของรุ่น PB 16 Size 15 mm.

 

การวัด แมคคานิคอลซีล รุ่นที่เป็น ยางเบลโล่ (Rubber Bellows) 

ตัวอย่าง ชุดที่ 2

1. นำตัวอย่าง แมคคานิคอลซีล พร้อม เวอร์เนีย (Vernier Caliper) มาเตรียมไว้

Mechanical Seal Measurement - PB16_3289_image011

2. ใช้ปลายด้านบนของ เวอร์เนีย ที่ใช้สำหรับวัดเส้นผ่านศูนย์กลางใน สอดเข้าไปใน เบลโล่ยาง ให้ลึกจนถึงด้านปลายของเบลโล่ยาง จากนั้นกาง เวอร์เนียออกตรงบริเวณที่กว้างที่สุดของ เบลโล่ยาง โดยการลองขยับเวอร์เนียจนได้ขนาดที่กว้างที่สุด และให้ได้ความรู้สึกพอตึงๆมือ

Mechanical Seal Measurement - PB16_3289_image013

3. อ่านค่าที่ได้จากการวัด ซึ่งตัวอย่างที่สองนี้ได้ค่าเท่ากับ 20 mm. ซึ่งจะเป็นค่า d ในเสป็คชีท ในเบื้องต้น สันนิษฐานว่าเป็น แมคคานิคอลซีล รุ่น PB16

Mechanical Seal Measurement - PB16_3289_image014

4.จากนั้นใช้ปลายด้านล่างที่ใช้วัดเส้นผ่านศูนย์กลางนอกของเวอร์เนีย คีบเข้าไปที่ด้านนอกของ ซีทเซรามิก (Stationery Seat) ที่มียางหุ้มอยู่ ให้ความรู้สึกเวลาคีบพอตึงๆมือ

Mechanical Seal Measurement - PB16_3289_image016

5. อ่านค่าที่ได้คือ 38 mm. ค่าที่ได้คือค่า D7 ในเสป็คชีท ไปตรวจสอบกับ เสป็คชีท ของรุ่น PB16 ที่เราสันนิษฐานไว้แต่แรก ปรากฏว่าตรงกัน

Mechanical Seal Measurement - PB16_3289_image017

ตัวอย่างสาธิตวิธีการวัด แมคคานิคอลซีลซีล รุ่น PB16 ขนาด 30 มิลลิเมตร